Månedlige tv-priser i 2023 inklusive en tv-boks

Kontingent og Grundpakke opkræves kvartårlig af Nørre Snede Antenneforening.
Individuelle tilvalg opkræves af YouSee kvartårlig.

Pakke

Pris pr. måned

Pris i alt pr. måned

Pris i alt pr. kvartal

Kontingent plus Grundpakke

Kr. 288,00

Kr. 288,00

Kr. 864,00

Bland selv 10

Kr. 230,00

Kr.  518,00

Kr. 1,554,00

Bland selv 20

Kr. 300,00

KR. 588,00

Kr. 1.764,00

Bland selv 36

Kr. 400,00

Kr. 688,00

Kr. 2.064,00

Bland selv 46

Kr. 490,00

Kr. 778,00

Kr. 2.334,00Kontingent til foreningen for Bredbånd uden TV 105,00 kr. i kvartalet. Opkrævningsterminer 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10.

Ingen tilslutningsafgift. Dog betales de faktiske udgifter for ledning/montering  fra antennestander i fortovs kant til Indgng i hus. Faktureres direkte fra foreningen .

Montering af filter i forbindelse med Genoplukning efter opsigelse, hvor der er indført kabel i huset i forvejen pris: 500,00 kr.
Gebyret udgør alene vores faktiske udgifter til Dansk Kabel TV.

Rykkergebyr kr. 100 

Pakkeskift 

Pakkeskift kan foretages pr. 1.1 – 1.4 – 1.7 og 1.10.
Bestilling af pakkeskift kan ske online her på siden under punktet ”Pakkeskift”  eller ved henvendelse 
til kasseren Svend Erik Hansen, Ege Alle 25, 8766 Nørre Snede på tlf. 2617 6904 eller på mail seh@nsaf.dk.

Pakkeskift kan foretages pr. 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 

Pakkeskift 1.4.  :Henvendelse skal ske senest den 15.2

Pakkeskift 1.7.  :Henvendelse skal ske senest den 15.5.

Pakkeskift 1.10.: Henvendelse skal ske senest den 15.8.

Pakkeskift 1.1.  :Henvendelse skal ske senest den 15.11.

Der kan være omstændigheder der gør, at fristen for henvendelse om pakkeskift  pr. 1.1. fraviger ovennævnte regel. Dette vil blive annonceret på hjemmesiden.

Der tages forbehold for fejl og ændringer

Cookies

Kontakt

Formand
Keld Therkelsen
Valmuevej 5
Nr. Snede
Tlf: 75 77 01 42
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

Kasserer
Svend E. Hansen
Ege Allé 25
Nr. Snede
Tlf: 26176904
antenneforeningen@nsaf.dk

Kontakt

IT Koordinator
Sofus Møller
Bavnehøj 8
Nr. Snede
Tlf: 51 50 91 01
antenneforeningen@nsaf.dk